Monday, June 1, 2015

තේරවිලි - Sinhala theravili

තේරවිලි

ගින්නක් නැතුව නගින දුම                                            - මීදුම
කැලයේ නැති ඉන්න                                                    - යකඩ ඉන්න

ඔක්කොගෙම මල්ලි                                                     - කොත්ත මල්ලි
ඔක්කොගෙම අක්කා                                                   - වට්ටක්කා
තනි කකුලෙන් ඉන්න සුද්දා                                         - හත්ත
අහසට දිග රිට                                                             - වැහි බින්දුව
ඔබේ සාක්කුවේ නොතිබිය යුතු දෙයකි                        - හිලක්
අගුරු කකා වතුර බිබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා           - දුම්රිය
දෙයියන්ගේ දුන්න                                                      - දේදුන්න
නැට්ට නැති කොළය                                                   - පත්තර කොළය
නැට්ට නැති ගෙඩිය                                                     - බිත්තර ගෙඩිය
ගහක් උඩින් මුවෙක් පැන්නා                                       - කෙහෙල් මුව
කිසිම කෙනෙකු නොයා යුතු මග                                 - නොමග
කාන්තාරයේ නැව                                                      - ඔටුවා
වඩු බාස් ලග තියෙන රට                                             - බුරුමය

කටු නැති කැලේ අැට නැති සතා                                - උකුණා
කිසිවෙකු නොකියවන පොත                                      - ඉලපොත
ගස් වල නැති මල                                                        - කම්මල
ගහක් උඩ ගෙඩියක් ගෙඩියක් උඩ ගහක්                     - අන්නාසි
අතු අග පිපෙන ලිය                                                     - අරලිය
දවල් කනා                                                                   - බකමූණා
වළලද්දි කොළ පාටයි ගොඩ ගද්දි කහ පාටයි              - කෙසෙල් කැන
ගෙදර ඉන්න කිඹුලගේ මල්ලි                                       - හූනා
ලේ කිව්වට රතුත් නෑ නා කිව්වට දළුත් නෑ                   - ලේනා
බෝතලේට දාන්න බැරි පැණි                                      - කොම්පැණි
කන්න දෙනකොට ජීවත් වෙනවා වතුර දෙනකොට මැරෙනවා                     - ගින්දර
කන්නෙත් නෑ බොන්නෙත් නෑ ගෙදර දොරේ වැඩ කරනවා                          - යතුර
කාගෙත් අයියා                                                            - දහයියා
පුංචි ළිදේ වතුර රසයි                                                   - තැඹිලි

අලියා නොයන මග                                                      - ඉනිමග
කැලේට පාන                                                              - ගද පාන
අලියා නොකන දල්ල                                                   - ගිනි දැල්ල
සුදු මහත්තයා හොටු පෙරාගෙන                                   - ඉටි පන්දම
සුදු මහත්තයා කළු තොප්පියක් දාගෙන                        - ගිනි කූර
වත්ත පහළ ළමයින් අඩවන්නා                                     - කොච්චි කරල
බෙල්ලෙන් අල්ලලා මුල්ලෙන් තියනවා                        - හිරමනයතුන් තේරවිලි

රේප වතුර                      - රේප නම් කොම්බු , වතුර නම් ජලය = කොම්බු ජලය , ජම්බු කොළය
කෙලවර හපහපා           - කෙලවර නම් කොණ , හපහපා නම් කකා = කොණ කකා  , කණ කොකා
මෝඩ රුකුල්                  - මොඩ නම් ගොං  , රුකුල් නම් අඩ = ගොං අඩ , අංගොඩ
සරුංගල් නූල                 - සරුංගල් නම් කයිට් , නූල නම් ලණුව = කයිට් ලණුව , ලයිට් කණුව
අහුර හූම් හූම්                  - අහුර නම් පිඩ , හූම් හූම් නම් බස්සා = පිඩ බස්සා , බඩ පිස්සා
වගේ වෙල                     - වගේ නම් වැනි , වෙල නම් වෙල් = වැනිවෙල් , වෙනිවැල්
පලතුරු තවාන                - පලතුරු නම් බෙලි , තවාන නම් ගොල්ල = බෙලි ගොල්ල , ගොළු බෙල්ල
වග රිද්මය                      - වග නම් කරුණ , රිද්මය නම් තාලය = කරුණ තාලය , තරුණ කාලය
කාරිය බලන්                  - කාරිය නම් වැඩ , බලන් නම් බල = වැඩ බල , බඩ වැල
උදරයේ අසිපත්              - උදරයේ නම් බඩේ , අසිපත් නම් කඩු = බඩේ කඩු  , කඩේ බඩු
වස මැහි                        - වස නම් වහ , මැහි නම් මැස්ස = වහ මැස්ස , මහ වැස්ස
කෝකි කටුවා                - කෝකි නම් කුක් , කටුවා නම් කට්ටා = කුක් කට්ටා , කක් කුට්ටා
රත්තරං වට                   - රත්තරං නම් රන් , වට නම් ගෝල = රන් ගෝල , ගොන් රාල
අාදි බින්දුව                 - අාදි නම් කල් , බින්දුව නම් පොද = කල් පොද , පොල් කද
පිලිකුල් කකුල               - පිලිකුල් නම් ජරා , කකුල නම් පය = ජරා පය , පරා ජය
මහත්තයා වහලේ          - මහත්තයා නම් සර් , වහලේ නම් පලය = සර්පලය , පාර්සලය
පවතින පුත්‍රයා               - පවතින නම් පවත් , පුත්‍රයා නම් පුත් = පවත් පුත් , පුවත් පත්
කාලය පැවරීම              - කාලය නම් කල් , පැවරීම නම් දෙනවා = කල් දෙනවා , දෙල් කනවා
රැකවල් පැසුනේ          - රැකවල් නම් මුර , පැසුනේ නම් ඉදුනේ = මුර ඉදුනේ , ඉර මුදුනේ
පොළොව පැත්ත          - පොළව නම් මිහි , පැත්ත නම් මිට = මිහි පිට , පිහි මිට

තේරවිලි කවි
සත් සමුදුරේ දිය පල්ලේ           උපන්නේ

එම සමුදුරේ දිය මතුපිට             පිපෙන්නේ
වැස්සට පිනි බබා නිතරම          මෝරන්නේ
අද බැරිනම් හෙට තොරා            එවන්නේ
පිළිතුර
සත් සමුදුරේ දිය පල්ලේ තිබෙයි          අල
එම සමුදුරේ දිය මතුපිට තිබෙයි           කොළ
වැස්සට පිනි බබා මෝරන කැකුළු        මල
මත්සයින්ට මුතු කුඩයකි නෙළුම්           මල


සත් සමුදුරේ දිය පල්ලේ                       උපන්නේ

ඔළුව නැතිව කදමයි සාප                      දුන්නේ
නෙත් දෙක උඩ තියා බිම ගොදුරු         කන්නේ
මෙතුන් පදේ තෝරාලා                        කියන්නේ
පිළිතුර
සත් සමුදුරේ දිය පල්ලේ උපන්                         සතා
ඔළුව නැතිව කදමයි සාප දුන්                           සතා
නෙත් දෙක උඩ තියා බිම ගොදුරු කන              සතා
දැනගන් මිතුර කක්කුට්ටා නොවෙද                   සතානෙත් දෙක විනා නෙත් බැල්මන් නැති   හේමා
පා දෙක විනා පා ගමනක් නැති               හේමා
මඩ බොර දියේ පණ රැක ගත්තා            හේමා
මෙතුන් පදේ තෝරන්නට බැරි              හේමා
පිළිතුර
වනන්තරේ ගල් උනු වෙනවා              හේමා
ගමේ කම්මලේ මිටියේ වැඩ                හේමා
මඩ බොර දියේ පණ රැකුනා               හේමා
මෙතුන් පදේ කීවේ ගිරයට                 හේමා

තව තේරවිලි කවි සදහා.....


පද පෙරලි
නමසලයා - සමනලයා
එවර නුළිය - නුවර එළිය

තාන්කාරය - කාන්තාරය
දෙමි කිනවා - කිමි දෙනවා
පුර පර - පර පුර
වරපෙදන - පෙරවදන
පිල අැල්ල - අැල පිල්ල
සැට අැකිල්ල - අැට සැකිල්ල
බැල් පෝය - පොල් බෑය
වත්තල පිං ගෙඩිය - පිත්තල වං ගෙඩිය
සංජු මාව - මංජුසාව
අැස් කොට - කොස් අැට
දඩකාසි - කඩදාසි
ගැට පිස්ම - පිට ගැස්ම
වරකල - කරවල
අට රඹ - රට අඹ
සිලීපොය - පොලීසිය

තව තේරවිලි සදහා.....තවත් වටිනා වැදගත් බොහෝදේ සදහා....


109 comments:

 1. පද පෙරලි
  දෙමි කිනවා - කිමි දෙනවා
  වත්තල පිං ගෙඩිය - පිත්තල වං ගෙඩිය

  ReplyDelete
 2. දිය පිට මස් -මස් පිට කටු
  කටු පිට ලොමි- ලොම් පිට හං
  හං පිට අං

  ReplyDelete
  Replies
  1. තේරැම කියන්න

   Delete
  2. me kiyanne "Pol gediya" gena bro....

   Delete
  3. උල්රැක්වරාය මෙක කියන්න

   Delete
  4. Sandeepani Shashipriya...... Meka theravillakda?

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. පොල් ගෙඩිය

   Delete
 3. Nam 9 athi miniseki
  Nam 5 athi satheki
  Nam 100 athi gash yatin yai

  ReplyDelete
 4. වීදුරැ බෝතල් බිම වැටුනම මොකද වෙන්නෙ ⁣තේරවිල්ලක්

  ReplyDelete
  Replies
  1. වීදුරැ බෝතල් බිම වැටුනම පැල වෙනවා. වී, දුරු, බෝ, තල් කියන්නේ ශාක. මේවා බිම වැටුනම පැලවෙනවා.

   Delete
 5. ikmanata kiyanna ko danna krnrk

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ane sorry dr. mama pahugiya dawas tike tikak busy wela hitiye. ada thamai me paththe awe. reply karanna parakku unata very sorry.

   Delete
  2. iron ekatai karavila walatai theravili dannawanam kiyanna,plz

   Delete
 6. Replies
  1. Meke uththare bro..... "padura - පැදුර"

   Delete
 7. අන්දයෙක් සහ ගොළුවෙක් හිටියා අන්දයගෙ බිරිද හොරෙකු සමග පැන යන අයුරු ගොළුවා දුටුවා එය කෙසේද අන්දයාට ගොළුවා පවසන්නේ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mekenam uththaraya math hariyatama danne ne. hoyala kiyannam

   Delete
  2. goluwage ethin as peenawane.

   Delete
 8. ගස් පහයි වැල් එකතු වෙලා හැදෙන නමයි ගමයි මොකක්ද.

  ReplyDelete
 9. :Pransha mudala; kiyamu balanna kattiya

  ReplyDelete
  Replies
  1. ප්‍රන්ශ නම් පැරිස්, මුදල නම් මිල, පැරිස් මිල = මිරිස් පැල

   Delete
 10. මේක දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් පිළිතුර කියන්නකො පොත්ත නිල්වන්- මදෙ රන්වන්-අනෙ දෙවිගෙ බඩෙ දරුවන්

  ReplyDelete
 11. Danna kenek innawanam dn kiyannako please
  Harak bage

  ReplyDelete
 12. Kawoth palathurak hadunoth rogayak
  Meka mokakda

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. Kaawoth palathurak hadunoth ledak

  ReplyDelete
 15. Kaawoth palathurak hadunoth ledak

  ReplyDelete
 16. Gase haden nathi mala....danna
  kenek kiyannako

  ReplyDelete
 17. Ona witadhi wisik karai.epa witadi lagata gani.pls mekata uththare dannawada

  ReplyDelete
 18. ඇස් දාහයි හිස් දාහයි නොතේරුවොත් ටොකු දාහයි

  ReplyDelete
  Replies
  1. plz karavila gediyata thiyana theravilla mokadda dannawada?

   Delete
 19. ඇල් දියරේ පැද්දෙන්නේ ගල් අතහැර පැන යන්නේ උණු දියරේ නටමින්නේ සිනා සිසී මම ඉන්නේ .තේරුම මොකක්ද

  ReplyDelete
 20. "වන්දි මුදල"

  ReplyDelete
  Replies
  1. කඩදාසි
   Wandi nam dada
   dada
   Mudala nam kasi

   Delete
 21. THUN THERAWILI
  1) NATANA KESEL, (2) NERALU PATHANA, (3) HODATAMA NAAKIYA, (4) WAHAPAN MARAYA, (5) KADA HANDHIYA, (6) EDITHARA PUSHPAYA, (7) NAARI SEKAYA.

  ReplyDelete
 22. THUN THERAWILI
  1) NATANA KESEL, (2) NERALU PATHANA, (3) HODATAMA NAAKIYA, (4) WAHAPAN MARAYA, (5) KADA HANDHIYA, (6) EDITHARA PUSHPAYA, (7) NAARI SEKAYA.

  ReplyDelete
 23. සායම් ලෑලි ඇළ... Meka danna kenek kiyanna

  ReplyDelete
 24. අකුරු තියෙනවා පොතක් නෙවෙයි
  රජෙක් ඉන්නවා මාලිගවක් නෙවෙයි
  ගහක් තියෙනවා පොලොවෙ නෙවෙයි

  ReplyDelete
 25. ඇත්තු ගස්ලනවා

  ReplyDelete
 26. ටක් ගානවා ටික් ගානව ටිකක් කනව දොර වහනව?
  ඒකට උත්තරේ මොකක්ද?

  ReplyDelete
 27. රසවත් තේරවිල්ලක් තියනවා වැඩ්ඩෙක් ඉන්නවනම් දෙමුද උත්තරය.

  එක්තරා පුද්ගලයෙකුට දෙවිකෙනෙක් සිහිනෙන් ඇවිත් මෙහෙම දෙයක් කියනවා, "පින්වත ඔබට උරැම වස්තුවක් මා පවසන වේලාවට අසවල් තැන තිබෙනවා.එය රැගෙන යන්න මා පවසන වේලවට පමනක් පැමිනෙන්න" යන්නය.
  දෙන ලද වේලාව:- රජකෙනෙක් තවත් රජෙකුට රජකම පවරන අවස්ථාවේදීත් , මැරුණ ගසක් එකට එකතු වන අවස්තාවේදීත් ,මව්පියන් මෙලොව නැති අවස්ථාවේදීත් ය.
  එවිට එම පුද්ගලයාත් දෙවියන්ගෙන් යමක් ඉල්ලනවා මෙහෙම :- "මා හට එම ස්ථානයට බොහෝ දුර පැමිණෙන්නට ඇති නමුදු වෙහෙස නිවාගැනීම පිනිස මාහට යමක් ලබාදිය හැකිද?" යන්නය.
  ඉල්ලූ දෙය:- නොපුරවා පිරුණු නමුදු අඩු වූ කළයකින් වතුර ටිකක් දිය හැකිද" යන්නය.
  මා ඔබෙන් අසන ප්‍රශ්නය :- දෙවියන් විසින් ලබා දුන් වේලාව විස්තරාත්මකව comment කරන්න,පුද්ගලයා විසින් ඉල්ලූ දේ කුමක්ද?

  😉😉ඔට්ටුයි බැරුවට😉😉

  ReplyDelete
  Replies
  1. මේකට උත්තරේ මොකද්ද

   Delete
 28. ලෙඩ දෙකක් අැති සතා කවුද?

  ReplyDelete
 29. Replies
  1. කඩදාසි
   Wandi nam dada, Mudala nam kasi,
   dada kasi, kada dasi

   Delete
 30. වන්දි මුදල - තුන් තේරවිල්ලක් තෝරන්න බලන්න

  ReplyDelete
  Replies
  1. කඩදාසි
   Wandi nam dada, Mudala nam kasi,
   dada kasi, kada dasi

   Delete
 31. ගමනක් යනකොට ඕනෑ වෙනවා හැම ව්ට බැලුවොත් පාරේ යනවා...................

  ReplyDelete
 32. Api baluwa eka nm na wiyadam kattiya

  ReplyDelete
 33. උඩහා ගෙදර මම යනකොට අගරදගර වැලක් තිබුනා මල් සුවදයි ගෙඩි තිත්තයි නොතෙරුවොත් ටොකු විස්සයි

  ReplyDelete
 34. අලු තිබේ පුහුල් නොවේ
  දාර තිබේ වැටකොලු නොවේ
  තෙල් තිබේ පොල් නොවේ
  ලෙඩ දෙකක් ඇති සතා

  🚨

  ReplyDelete
 35. අං ගොනයි ගොන දෙනයි උගේ පැටියයි තවත් එකයි

  ReplyDelete
 36. කැලෑ පට්ටය

  ReplyDelete
 37. Mune thiyana rata , mekata uththrayak

  ReplyDelete
 38. "අන්ධලවන්" මේ තේරවිල්ලට උත්තරේ මොකක්ද

  ReplyDelete